อาการใบทุเรียนเป็นอะไรครับ เกิดจากสาเหตุอะไร รักษาแบบไหนครับ

อาการใบทุเรียนเป็นอะไรครับ
เกิดจากสาเหตุอะไร
รักษาแบบไหนครับ

เริ่มจากอากาศร้อนจัด แดดเผา