พยากรอากาศของ เกษตร โกบอกว่าชุมพรฝนจะตกมาอาทิตย์แต่ไม่มีฝนสักเม็ด ตกลงเกษตรโกหกมากกว่า

พยากรอากาศของ เกษตร โกบอกว่าชุมพรฝนจะตกมาอาทิตย์แต่ไม่มีฝนสักเม็ด ตกลงเกษตรโกหกมากกว่า