ลูกฝรั่งและใบเป็นสนิมเกิดจากอะไร

ลูกฝรั่งและใบเป็นสนิมเกิดจากอะไร

1 Like

น่าจะเป็นอาการของโรค ราสนิมของฝรั่ง ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน
๑. ลดปริมาณเชื้อในแปลงปลูก โดยการเก็บ ส่วนของพืชที่เป็นโรคออกจากแปลง อย่าทิ้งไว้ใต้โคนต้น เพราะเชื้อจะอาศัยอยู่ข้ามฤดูได้ในเศษซากพืชที่แห้งอยู่ในแปลง
๒.ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ สารในกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น