มันเทศญี่ปุ่น พันธุ์เบนิฮารุกะ มีเส้นใยเยอะ ควรแก้ไขยังไงครับ

มันเทศญี่ปุ่น พันธุ์เบนิฮารุกะ มีเส้นใยเยอะ ควรแก้ไขยังไงครับ

7 Likes

เป็นที่พันธุ์ด้วยหรือเปล่า

ปุ๋ยไม่ถึงน้ำไม่ถึงหัวจะเล็กแล้วก็จะมีเส้นใย หัวใหญ่ก็มีได้นะแต่นิดๆตามสายพันธุ่ครับ