🌾🌾ต้นกล้านาโยน"ข้าวหอมสยาม"ข้าวเจ้านาปีต้นเตี้ยและมีกลิ่นหอม อายุ11วัน

:ear_of_rice::ear_of_rice:ต้นกล้านาโยน"ข้าวหอมสยาม"ข้าวเจ้านาปีต้นเตี้ยและมีกลิ่นหอม อายุ11วัน

4 Likes