ข้าว กข.6 นาดินเหนียว รอบแรกใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับ(หยอดเอาครับ)

ข้าว กข.6 นาดินเหนียว รอบแรกใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับ(หยอดเอาครับ)