ข้าวไม่รู้เปนรัยชว่ยบอกหน่อยแก้ไขอย่างรัยครับ

ข้าวไม่รู้เปนรัยชว่ยบอกหน่อยแก้ไขอย่างรัยครับ IMG20230712142950.jpg IMG20230712142929.jpg