การใช้อาลีเอทในทุเรียนต้นเล็กสามารถฉีดพ่นได้มั้ยครับ

การใช้อาลีเอทในทุเรียนต้นเล็กสามารถฉีดพ่นได้มั้ยครับ