พืชผักที่ตลาดต้องการส่วนมากมีอะไรบ้างครับและราคาดี

พืชผักที่ตลาดต้องการส่วนมากมีอะไรบ้างครับและราคาดี

1 Like

เกาะครับ อยากลองปลูกผักเหมือนกัน

ผมว่าการทำผักจะต้องความต้องการใช้ผักมากตามประเภณีจีน ได้แก่ สารทจีน กินเจยาว ตรุษจีน ปีใหม่ ช่วงเป็นช่วงที่มีราคาดีตลาดมีความต้องการสูง และราคาในหน้าฝนราคาจะแพงมากเพราะทำผักยากมากผักมักจะเน่า ส่วนชนิด คงต้องสอบถามข้อมูลการตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายการตลาดผัก ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง หรือตลาดประจำจังหวัด คงไม่พ้น คะน้า ผักกาด กะหล่ำปี พริก คึ่นไช่ กู๋ไช่ ไช้เท้า กระเทียม ต้นหอม หรือสอบถามคนจีนเขาจะให้รายละเอียดได้

1 Like