ใช้ฟอสอิทิลฉีดล้างต้นหลังเกบเกี่ยวด้ป่าวคับ

ใช้ฟอสอิทิลฉีดล้างต้นหลังเกบเกี่ยวด้ป่าวคับ