มะละกอ มีจุดสีเหลืองอ่อนๆ แบบนี้เกิดจากอะไรคะ ต้นไม่ได้แคระแกรน ใบก็ไม่ได้ม้วนงอ เลยไม่คิดว่าเป็นไวรัส ขอบคุณค่ะ

มะละกอ มีจุดสีเหลืองอ่อนๆ แบบนี้เกิดจากอะไรคะ ต้นไม่ได้แคระแกรน ใบก็ไม่ได้ม้วนงอ เลยไม่คิดว่าเป็นไวรัส ขอบคุณค่ะ