แบบนี้เรียกเพลี้ยอ่อนหรือเปล่าคะ ขึ้นต้นพริกเต็มเลยค่ะ อยู่กับมดเต็มใบเลย ใต้ใบเยอะมากๆค่ะ

แบบนี้เรียกเพลี้ยอ่อนหรือเปล่าคะ ขึ้นต้นพริกเต็มเลยค่ะ อยู่กับมดเต็มใบเลย ใต้ใบเยอะมากๆค่ะ

1 Like