ขนุนจำปาดะใบเหลืองเกือบครึ่งต้น ใครทราบเขามีปัญหาอะไร/แก้ไขอย่างไรดีครับ

ขนุนจำปาดะใบเหลืองเกือบครึ่งต้น ใครทราบเขามีปัญหาอะไร/แก้ไขอย่างไรดีครับ

1 Like