เรียนถาม อาจารย์ ท่านผู้รู้ครับ บริเวรโคนต้นไม้ผลตามรูป จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องถากญ้าออกและพรวนดิน

เรียนถาม อาจารย์ ท่านผู้รู้ครับ บริเวรโคนต้นไม้ผลตามรูป จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องถากญ้าออกและพรวนดิน

2 Likes