เพลี้ยจั๊กจั่นฝอยในทุเรียนใช้ยาอะไรดีครับ

เพลี้ยจั๊กจั่นฝอยในทุเรียนใช้ยาอะไรดีครับ

1 Like

ลองใช้พวกสารกลุ่ม 9ไพมีโทรซีน หรือ กลุ่ม 15 โนวาลูรอนดูครับ

1 Like

กลุ่ม 29ฟลอนิคามิด ได้เหมือนกันครับ

1 Like

เพลี้ยจักจักจั่นฝอยมีสารแนะนำหลายกลุ่ม กลุ่ม 1ไดอะซินอน พิริมิฟอสเมทิล ไดเมโทเอต โอเมโทเอต กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน อีโทเฟนพรอก(กลุ่มนี้พ่นน็อคเพียงครั้งเดียว ถ้าซ้ำหลายๆครั้งไรแดงอาจจะระบาดมากขึ้น)กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด ในเแหล่งดื้อยาเก่าในกลุ่ม 1 2 3 4 ให้เปลี่ยนเป็นกลุ่ม 9 15 16 29 และควรใช้สาร 3-4กลุ่มสลับกันสารแต่ละกลุ่มใช้ซ้ำติดต่อกันได้ไม่เกิน 15วัน เพื่อป้องกันการดื้อยา

4 Likes