ยางพาราที่ลำต้นแข็งแตกสาเหตุเกิดจากอะไรแล้ววิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะ

ยางพาราที่ลำต้นแข็งแตกสาเหตุเกิดจากอะไรแล้ววิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะ

3 Likes

ยางไม่ไหลด้วยไหมครับ อาจจะเป็นยางตายนึ่ง อาจารย์อรพรรณเคยแนะนำวิธีรักษาโรคนี้ไว้ตามนี้ครับ

  1. เอาใจใส่บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปลูก
  2. ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทางวิชาการแนะนำ
  3. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ยาง
  4. อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด
  5. หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ
2 Likes

ที่จริงถ้ามีรูปส่งมาด้วยจะเป็นการดี เพื่อหลายคนจะได้ช่วยกันวิเคราะห์และตอบปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้อง

4 Likes