ราคาตลาด ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วค่ะ ปีนี้ผลผลิตออกน้อย TT

ราคาตลาด ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วค่ะ ปีนี้ผลผลิตออกน้อย TT…

7 Likes

ผิวลายเบอร์ใหญ่ โลละ 75 คับ ผมดูมาจากราคาตลาดสี่มุมเมืองของวันนี้คับ ถ้าผิวลายเบอร์เล็ก โลละ 50 คับ

1 Like

ถ้าสวย มัน ลูกใหญ่แถวตราด 200 ขึ้นค่ะแต่ถ้าเล็กไม่สวยได้50

ปีนี้ผลผลิตน้อยจริง ๆ ค่ะ

1 Like