สอบถามครับ กรณีใช้ สารเคมีจำพวกที่ลงท้ายด้วย WP ส่วนใหญ่เป็นยาร้อนหรือ เย็นครับ

สอบถามครับ กรณีใช้ สารเคมีจำพวกที่ลงท้ายด้วย WP ส่วนใหญ่เป็นยาร้อนหรือ เย็นครับ

1 Like

สารที่ลงท้ายด่้วย WP เป็นสารที่ลงน้ำแล้วจะอยู่ในสภาพ แขวนลอย โอกาสเกิดพิษต่อพืชน้อยมาก แต่ถ้านำไปผสมกับสารฯอื่นๆ หรือปุ๋ย บางครั้งก็จะทำให้เกิดพิษได้

1 Like