ทำไมเราดูใน YouTube เขาปลูกมันสําปะหลัง เขาบอกว่า ได้ไร่ละ 10 ตัน แต่เราปลูกได้ไร่ละ 5-6 ตังค์ ( อันนี้รวนปีที่ดีที่สุด)

ทำไมเราดูใน YouTube เขาปลูกมันสําปะหลัง เขาบอกว่า ได้ไร่ละ 10 ตัน แต่เราปลูกได้ไร่ละ 5-6 ตังค์ ( อันนี้รวนปีที่ดีที่สุด) ไม่รู้ว่าเขาปลูกยังไง ใส่ปุ๋ยยังไง ใครมีวิธีบอกด้วยนะ

ปกติผลผลิตที่ได้มาจาก 3 ปัจจัยหลักเลยครับ คือพันธุ์ การจัดการน้ำกับปุ๋ย แล้วก็สภาพแวดล้อมครับ ถ้าคุมสามอย่างนี้ได้ ผลผลิตก็จะเยอะเท่าที่พันธุ์มันจะไหวครับ

1 Like