ลักษณะนี้ ใช่ขาด Zn ไหมครับ ก่อนหน้าฝนมาดินออกแนวกรดนิดๆ ช่วง1เดือนมานี้ฝนตกบ่อย มีผลทำให้ขาดZn Mn Feไหมครับ

ลักษณะนี้ ใช่ขาด Zn ไหมครับ ก่อนหน้าฝนมาดินออกแนวกรดนิดๆ ช่วง1เดือนมานี้ฝนตกบ่อย มีผลทำให้ขาดZn Mn Feไหมครับ

5 Likes

ไม่เคยเห็นมาก่อน รอผู้เชี่ยวชาญมาตอบครับ

ดินเป็นดินทรายป่าวครับดูแล้วน่าจะขาดธาตุสังกะสีครับของผมเป็นดินทรายต้องคอยเติมธาตุเสริมอยู่ตลอดขอบใบเป็นลูกคลื่นเหมือนกันครับแต่อาการท่านน้อยกว่าของผมอีก

ทั้ง Zn Mn Fe ไม่เคลื่อนย้ายในพืช จึงแสดงออกที่ใบอ่อนหรือใบชุดใหม่ทั้งหมด

ถ้าขาด Zn ใบจะออกแนวแหลมเรียว ใบเล็ก ขอบใบหยัก ใบอยู่เป็นกระจุกค่า pH ในดินที่ธาตุนี้ปลดปล่อยได้ดีคือ 5 -7

ถ้าขาด Fe ใบใหม่จะมีขนาดปกติ แต่จะเหลืองซีด ธาตุเหล็กจะถูกปลดปล่อยได้ดีเมื่อดินเป็นกรด แต่ถ้า pH เกิน 6 ความเป็นประโยชน์จะลดลง

ถ้าขาด Mn ใบใหม่ก็จะไม่เขียวเข้มเช่นกันเพราะธาตุนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ค่า pH ในดินที่ธาตุนี้ปลดปล่อยได้ดีคือ 5.3-7

จากภาพควรใส่ NPK สูตรเสมอทางดิน และฉีดพ่นธาตุเสริมกลุ่ม Zn Mn และ Fe ในระยะยอดอ่อนครับ

5 Likes

ใช่ครับทราย ก่อนหน้านี้วัดดูในแปลงเป็นกรด PH4 ในบางจุด บางจุดก็5.5

ขอบคุณสำหรับไกด์แนวทางครับ เดี๋ยวจะลองไปปรับดูครับ พ่อปลูกเยอะดูแลไม่ทั้วถึงครับ