พร้อมยัง? จีนหวั่นโควิดขอสุ่มตรวจเข้มผลไม้ไทยผ่าน Zoom กรกฏานี้!

พร้อมยัง? จีนหวั่นโควิดขอสุ่มตรวจเข้มผลไม้ไทยผ่าน Zoom กรกฏานี้!

กรมวิชาการเกษตรยืดอก ไม่หวั่นแม้จีนขอสุ่มตรวจเข้มสวน ล้ง และโรงคัดบรรจุทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าวส่งออกจีน ที่ให้ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรผ่านระบบ Zoom ในเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวน 3 สวน 3 โรงคัดบรรจุ ต่อ 1 พืช
.
เนื่องจากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งว่าสำนักงานการศุลกากรจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ไทยทั้ง 4 ชนิดที่มีการส่งออกไปที่ประเทศจีนเป็นปริมาณมาก ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าว โดยขอให้เน้นไปที่การควบคุมศัตรูพืชและการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ดำเนินการตรวจโดยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับชมการประเมินในครั้งนั้นๆ ด้วย
.
ในด้านของแผนการสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุในครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เสนอให้จีนพิจารณาตรวจประเมินจำนวน 3 สวน 3 โรงคัดบรรจุ ต่อ 1 พืช ในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยทางกรมวิชาการเกษตรจะทำการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกตัวแทนสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร
.
นอกจากนี้หน่วยงานจีน GACC ได้แจ้งแนวทางดำเนินการหากตรวจพบผลไม้ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ด่านนำเข้า โดยหากตรวจพบครั้งที่ 1 และ 2 จะระงับการยื่นขอนำเข้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หากพบครั้งที่ 3 จะถูกระงับเป็นเวลา 4 สัปดาห์
.
โดยสถิติล่าสุดของการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่เดือนมกราคม - วันที่ 15 มิถุนายน 2564 คือ ทุเรียนปริมาณ 253,017 ตัน มูลค่า 31,069 ล้านบาท ลำไยปริมาณ 89,366 ตัน มูลค่า 3,907 ล้านบาท มังคุดปริมาณ 20,486 ตัน มูลค่า 1,651 ล้านบาท มะพร้าว 61,070 ตัน มูลค่า 1,176 ล้านบาท รวมมูลค่าการส่งออกผลไม้ทั้ง 4 ชนิดจำนวนทั้งสิ้น 37,803 ล้านบาท
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thailand4.com/th/LCS2?fbclid=IwAR1WbYJzuppzpXk3qKx59vONZUUyZqaZ0GRPMAx5xv5gdnkszImohXrB108

13 Likes

Thanks

黑加仑กระชายดำ